Halluks Valgus Ameliyatı

Bu haftaki blog makaslamakmızda bacak baş parmağında pıtrak tanıdık Hallux Valgus deformitesinin etiyolojisi, değerlendirilmesi, sınıflandırılması ve tedavisinde konservatif yöntemlerini literatür çkırmızıışmaları ile inceleyeceğiz. Bukanak anatomisi, yüklenme mekanikleri ve emrazı ile vücudun gayrı bölgelerine bakarak henüz muhtelitşıktır. Serparmak ise ayak tabanığın hem yeterince hareketli olan kısmıdır hem de yere alma edilen kuvvetin ahit ahit %90’ına denli olan bölümünü yüklenen özelleşmiş bir kısmıdır. Serparmakta yaşanmış olan her türlü rahatsızlık, günlük yaşam kalitesinde önemlice bozukluğa racon harisabilir. Halluks Valgus; günümüzde tedricen küsurat bir çoğunlukla rastlanan, müdahale edilmediği takdirde hastanın günllük aktivitelerini sonra derecede kısıtlayan, ayak tabanığın bedii görünümünü bozan, balkılı ve akut bir bacak başlangıçparmağı hastalığıdır. Halluks Valgus (HV) deformitesi ilk olarak 1871’de Carl Huster tarafından tanılamamlanmış ve birinci parmağın abduksiyon kontraktürü ve laterale deviyasyonu olarak tarif edilmiştir. Halluks valgus deformitesi, sözcük anlamı itibariyle bacak başlangıçparmağının auta açılanması olarak nitelendirilmesine rağmen kompleks bir deformitedir. Ayakta bulunan çeşitli patolojileri de ciğerermektedir. Serparmağın MTF eklemi, bir sesamoid mekanizması ile eklemi istikrarlı eden ve motor çelim sağlayan bir set intrensek kasa malik olması sebebi ile özel bir eklemdir. Birinci parmağın bacak mekaniğindeki önemi, metatarsokuneiform eklemin lokalizasyonunun transvers ve medial longitudinal arkların kesiştiği yerde olmasından kaynaklanır. Medial longitudinal ark ayak tabanığın en önemli gaile haiz konstrüksiyonsıdır ve yürüme sırasında optimal desteği esenlayabilmesi birinci parmağın kinematiğine kapalıdır. Halluks Valgus Etiyolojisi: Bukanak, evrimsel tebeddülat sırasında esas fonksiyonu olan kavrama kabiliyetinin çoğunu kaybetmiştir. Fakat bu tebeddülat sonucunda de adduktor hallusis kası kavramayı kolaylaştıracak yerleşime malik olarak kalıktır. Antagonisti (bir kasın münasebetsiz işçiliklevini gharabelik kas) olan abduktor hallusis kası ise mekanik olarak dezavantajlı durumdadır. Bu imbalansın halluks valgus etyolojisi ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Halluks Valgus, çoğunlukla ayakkabı giyen toplumlarda görünen bir sorundur. Halluks Valgus oluşumundaki esas nedenin ayakkabı kırmızıışkanlığı olduğunu destekleyen bir meyanştırmada Lam ve Hodgsson, ayakkabı kullanan toplumlarda uygun nüfusun %33’u¨nde Halluks Valgus oluşumunda artış saptamışlardı. Ayakkabı giymeyen toplumlarda ise bu tenasüpın % 1,9 yöreında olduğunu bildirmişlerdir. Hereditenin pek çok kişide halluks valgus oluşumunu etkilediğine itikatılmaktadır. Fakat genetik geçiş tam olarak gösterilememiştir. Tabanğın pronasyonuna ve bacak ön bölümünün abduksiyonuna illet olabilecek metatarsus primus varus (MPV), pes planus, pes planovalgus, pes ekinovarus deformiteleri de halluks valgus sebepleri arasındadır. Halluks valgusun gayrı intrensek sebepleri ortada aşil tendon kontraktürü, generalize eklem laksitesi, MTF (metatarsofalangeal) eklem hipermobilitesi ile poliomyelit, serebral palsi, serebrovasküler vakalar gibi nörolojik emraz, gut, romatoid artrit, psöriatik artrit gibi romatizmal emraz, üste başlangıçparmağın aşırı büyüklüğü, ikinci parmağın amputasyonu, polidaktili gibi henüz seyrek göru¨nen durumlar da adetlabilir. Bazı meyanştırmacılar halluks valgusun kadınlarda çok henüz pıtrak görünmesine uyanıklık çekmişlerdir. Fakat bunun sebebinin genetik geçişten çok hanımefendilerin erkeklere bakarak henüz bir araba sivri uçlu ev, topuklu ayakkabı giymeleri başüstüneğu düşünülmektedir.

Halluks Valgus Ameliyatı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir