Official

“Official” kelimesi İngilizce menşeli bir sözcük olup, kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır. “Officium” kelimesi “hizmet” veya “iş” manaına hasılat. Kelimenin kökeni Roma İmparatorluğu’na denli uzanır ve “officium” terimi, Roma İmparatorluğu’nda idare ve hükümet kârlerinde kullanılırdı. Midi Çağ boyunca, “official” kelimesi, hükümet veya kilise tarafından atanmış bir görevliyi tanımlamak sinein kullanılmaya başlangıçlandı. Bu görevliler, örneğin ülke daireleri veya kiliselerde çeşitli kârlerle mesul olan kişilerdi. Zamanla, “official” kelimesi henüz geniş anlamlar kazandı…

Nisan 5, 2023
Read More >>